Skip to content Skip to navigation

Ангел Петров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра Методика

Проф., д-р.

Преподава по методика на обучението по български език.

Кратка автобиография и списък на публикации (PDF).