Skip to content Skip to navigation

Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия)

TitleФрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия)
Publication TypeBook
Year of Publication1994
AuthorsЯковлева, ЕС
PublisherГнозис
Place PublishedМосква
Publication Languagerus
Keywordsезикова картина на света; когнитивна лингвистика; руски език
Citation KeyЯковлева1994
Subscribe to Syndicate