Skip to content Skip to navigation

Теоретичен модел на българската етикетна кинетика

TitleТеоретичен модел на българската етикетна кинетика
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1994
AuthorsСтефанова, М
Book TitleХуманитарно обучение и възпитание
Volume4
Pagination576 – 584
PublisherВВМУ Н. Й. Вапцаров
Publication Languageeng
Citation KeyСтефанова1994a
Subscribe to Syndicate