Skip to content Skip to navigation

Невербалната комуникация в публичната реч и деловото общуване

TitleНевербалната комуникация в публичната реч и деловото общуване
Publication TypeBook
Year of Publication2006
AuthorsРуменчев, В
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyРуменчев2006
Subscribe to Syndicate