Skip to content Skip to navigation

Невербални аспекти на комуникативните интеракции

TitleНевербални аспекти на комуникативните интеракции
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsДжелепов, В
JournalНаучни трудове на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски”, Велико Търново
Volume51
Number2
Pagination111
Publication Languageeng
Citation KeyДжелепов1997
Subscribe to Syndicate