Skip to content Skip to navigation

Проблеми при създаването на езикови корпуси с транскрибирана българска разговорна реч

TitleПроблеми при създаването на езикови корпуси с транскрибирана българска разговорна реч
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsАтанасов, А
JournalПаисиеви четения. Научни трудове
Volume44
Number1
Pagination289–296
Publication Languageeng
Citation KeyАтанасов2006
Subscribe to Syndicate