Skip to content Skip to navigation

Елементи на невербалната комуникация в ежедневното общуване на българина (по време на учебните часове в училище)

TitleЕлементи на невербалната комуникация в ежедневното общуване на българина (по време на учебните часове в училище)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsАлексова, Р
JournalПроблеми на социолингвистиката
Volume5
Pagination???
Publication Languageeng
Citation KeyАлексова1996
Subscribe to Syndicate