Skip to content Skip to navigation

Езикът и семейството : Към методиката за проучване на речта в микрообщностите

TitleЕзикът и семейството : Към методиката за проучване на речта в микрообщностите
Publication TypeBook
Year of Publication2000
AuthorsАлексова, К
PublisherИнтервю прес
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyАлексоваК2000
Subscribe to Syndicate