Skip to content Skip to navigation

Промени в сайта - юли 2011

Здравейте,

През юли сменихме цялата система за публикуване на информацията за новите книги. Освен това допълнихме с нови заглавия и обогатихме сбирката ни от връзки, създавайки повече тематични рубрики.

Летен брой на списанието ще се появи в края юли или самото начало на август. Работата по него върви с пълна пара.

Пожелаваме Ви приятни открития на нашия сайт!