Skip to content Skip to navigation

Яворов и „Stones” в часа на синята мъгла

Яворов и „Stones” в часа на синята мъгла

Биляна Курташева

(Департамент „Нова българистика“, Нов български университет)

Резюме

Текстът изпробва границите на сравнителното литературознание, като изгражда един провокативен интертекст – между класическата творба на Яворов „В часа на синята мъгла” (1909) и първото авторско парче на „Ролинг Стоунс” “As Tears Go By” (1964). Подробният паралелен анализ на двата текста и техните социокултурни смисли очертава по-широко интертекстуално поле, в което влизат и други значими творби от българската и английската литература, включително антологийното стихотворение на Филип Ларкин „Високите прозорци”.

 

Abstract

The text tests the limits of comparative literature through a provocative intertext – between the classical Yavorov’s poem “In the Hour of the Blue Haze” (1909) and “As Tears Go By” (1964), the lyrics of Rolling Stones’ first original song. The detailed parallel analysis of the two pieces and their socio-cultural meanings traces out a broader intertextual field including other significant Bulgarian and English literary works, among which Philip Larkin’s famous poem “High Windows.”

 

Разказват, че в зората на „Ролинг Стоунс”, когато групата още няма свои композиции и изпълнява кавъри на блус стандарти, мениджърът им Ендрю Лууг Олдам поръчва на Мик Джагър и Кийт Ричардс заедно да напишат песен. И то „песен, цялата опасана с тухлени стени, с високи прозорци и никакъв секс.” За целта ги заключва в една кухня. Така се появява парчето „As Tears Go By” („Докато сълзите текат”). Всъщност първоначалното заглавие е “As Time Goes By” („Както времето тече/минава”) - като песента, която Дули Уилсън пее във филма „Казабланка”, но после Олдам заменя “time” с “tears”, „време” със „сълзи”.1 Вероятно това е причината да го изписват като неин съавтор. Дали защото се получило балада, че и някак сълзлива - с други думи малко женска работа, - но Олдам я дава на Мариан Фейтфул.2 В нейното изпълнение от 1964 г. песента става хит и превръща тогава едва седемнайсетгодишното момиче в звезда. „Стоунс” записват песента през следващата година, тиражират я в различни свои албуми3, също и като сингъл, и продължават да я пеят до днес.

Преди сто години, на 13 юни в София, Яворов пише стихотворението „В часа на синята мъгла”. В писмо до Боян Пенев от 21 юли 1909 г. казва: „Аз се потя като тебе в горещините или сядам надвечер при прозореца, гледам децата, които играят на улицата, и като си въображавам една бяла брада, нареждам: „Деца...” – цитирана е третата строфа на стихотворението. То е публикувано в септемврийската книжка на сп. „Художник” от същата година като четвърто стихотворение в цикъла „Леворъчни пръстени”, а след това в книгата с „отбрани стихотворения” - голямата, последната Яворова книга - „Подир сенките на облаците” (1910). Както е известно, през 1914 г. (след трагедията с Лора и опита му за самоубийство през 1913) Яворов е подтикнат от приятели да й подготви второ издание. Редакциите му оттогава са нанесени в три екземпляра на „Подир сенките...” (на брат му Атанас Крачолов, на Владимир Василев и на Боян Пенев). И на трите места „В часа на синята мъгла” е с добавено посвещение: „На моите внучета Найден, Малинка и Ганка”, както го знаем и днес.4

Какво общо може да има между христоматийното българско стихотворение от началото на века и популярното английско рок-парче от 60-те? Накъсо казано, „As Tears Go By” е „В часа на синята мъгла” на „Стоунс”. Поне за едно по-внимателно българско ухо. Поне за моето ухо. „Яворов и „Стоунс” би могло да звучи популистки, повърхностно (и за литературната гилдия, и за феновете на групата), и все пак какво би станало, ако този импровизиран интертекст бъде развит, ако се прочетат паралелно Яворов и „Стоунс”?

 

П.К. Яворов

В часа на синята мъгла

На моите внучета
Найден, Малинка и Ганка

Джагър/ Ричардс/ Олдам

As Tears Go By

Седя и гледам от прозореца: деца

играят вън; - сега е утрината тяхна

и пролет грее на безгрижните лица.

Един ли цвят пред моите очи увяхна?

Седя и гледам; спомени придавят гръд.

Неволно пита взор посоките далеки,

където се преплитат пътища, пътеки...

Що иде тук - и кой отива там, - отвъд

сребровъздушните стени на кръгозора?

Но кой ще назове честта и кой позора?

       Деца, боя се зарад вас.

 

Извършва слънцето заклетия си ход

над вашите глави открити. То прижуря -

и облачен дими припламнал небосвод.

Аз зная що е пек, аз зная що е буря.

Отдавна вече бдя - пребродих своя ден...

Деца, седя и гледам с горестна усмивка.

И кой ще ми натякне моята почивка?

Но на прозореца завесата пред мен

да падне чакам аз. От молниите блясък

ще свети вам по пладне. Бурята навън

ще заглушава вашия безсмислен крясък.

А без видения ще бъде моя сън.

 

Разръфани и прашни, вечерния хлад

най-сетне ще ви лъхне. Морно меланхолни

чела ще наведете. Спомена нерад

ще пари - като въглен - на душите болни, -

като забита и прекършена стрела.

А медлено ще чезне вечерна позлата

на висоти, остали тайна за мечтата.

И ето в оня час на синята мъгла,

когато млъква шум и тишината стене,

при своите прозорци седнали без мощ,

спомнете си, деца, спомнете си за мене

и прошепнете - лека нощ!

It is the evening of the day

I sit and watch the children play

Smiling faces I can see

but not for me

I sit and watch as tears go by

My riches can't buy everything

I want to hear the children sing

All I ever hear is the sound

of rain falling on the ground

I sit and watch as tears go by

It is the evening of the day

I sit and watch the children play

Doin' things I used to do

they think they are new

I sit and watch as tears go by

Mm mm mm...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На първо място ще видим, че без Яворов да е слушал „Стоунс” или Джагър и Ричардс да са чели Яворов, те са автори на почти един и същи стих:

„Седя и гледам от прозореца: деца

играят вън...”

“I sit and watch the children play.”

Това е накратко мотивът, ситуацията, развивана в двата текста. Веднага се набиват на очи и някои структурни съвпадения. И двата са от по три строфи5, и двата са в първо лице. И в двата ни се представя лирически говорител-съзерцател на преклонна възраст: „седенето” и „гледането” са неговите пасивни, статични занимания в контраст с игрите, движението на наблюдаваните деца. Този външен контраст между „седящия” и „играещите” се развива във вътрешен - между знаещия, опитния („Аз зная що е пек, аз зная що е буря. Отдавна вече бдя”, „Doin' things I used to do, they think they are new”6) и още незнаещите, невинните („пролет грее на безгрижните лица”; „Smiling faces… but not for me”7). И в двата текста опитността и постигнатото се оказват разочароващи, относителни: „Един ли цвят пред моите очи увяхна”, „Но кой ще назове честта и кой позора?” у Яворов; усмихнатите лица „не са за мен” и „My riches can't buy everything” („Богатствата ми не могат да купят всичко”) у Джагър/Ричардс/Олдам.

И двата на пръв поглед описват един статичен момент, но всъщност са стихотворения за времето, за отминаващото време. Неслучайно в началото песента тъкмо така е и озаглавена: “As Time Goes By” („Както времето тече/минава”), последвалата намеса на Олдам потиска тези конотации със сантиментализиращото „сълзи”. И двата текста фигуративно описват живота като ден.8 Парчето на „Стоунс” ни въвежда директно в края му, в печалната вечерна равносметка: „the evening of the day” е вечерта на деня - и на живота. Яворовото стихотворение стига до същата точка накрая, като строфа по строфа трасира фазите на човешкия живот детство-зрялост-старост през частите на деня „утрина-пладне-вечер”. И тук краят е акцентиран, като е изведен в заглавието: „часът на синята мъгла” идва на свечеряване. Т.е. „синята мъгла” е смъртта, макар образът да отказва подобна директна денотация, в което е и силата му - в неговата недоизказаност, загадъчност, многозначност, характерни по-скоро за символа, отколкото за алегорията, ако трябва да го класифицираме. Съответстващият фигуратив в текста на „Стоунс” също е от „атмосферния” регистър - дъждът във втората строфа. Той е далеч по-едноизмерен, но въздейства посредством почти тавтологичното му удвояване със сълзите, при което шумът на дъжда озвучава безмълвните сълзи: „All I ever hear is the sound/ of rain falling on the ground/ I sit and watch as tears go by” („Чувам единствено шума/ на дъжда, падащ върху земята/ Седя и гледам, докато сълзите текат”). Непосредственото съседство на дъжда и сълзите едновременно разколебава и усилва фигурациите им. Дали това е „буквален дъжд”, който започва да вали навън, докато децата играят, или е фигуратив на сълзите - дъжд, който капе на пода в стаята. В текста на песента – за разлика от стихотворението - липсва прозорецът, който да отдели вътре и вън, сълзите и дъжда.

Най-сетне и двата текста са упражнение в емпатия. Гледната точка на старостта в тях няма биографично съответствие, тя е въобразена, инсценирана. Авторите им са всъщност млади, когато ги създават: Джагър - на 21; Яворов - на 31 години 9 („и... си въображавам една бяла брада” според цитираното писмо до Б. Пенев). Разбира се, усещането за възраст е субективно - както е забелязал Далчев, “на четиридесет години човек е по-стар, отколкото на шестдесет” (Далчев 1984: 44).

И все пак откъде тези деца и сърцераздирателното вторачване в тях у известните плейбои на своите времена?

Джагър и Ричардс трябва да изпълнят дисциплиниращата поръчка на своя мениджър, да се справят с поставената задача. Нейното преднамерено аскетично, пуританско условие никак не е лесно за изпълнение тъкмо в зората на сексуалната революция, тъкмо от онези, които ще се превърнат в едни от иконите й. Парчето демонстрира като в математиката, че най-ефектно се оказва най-простото решение: „никакъв секс” е равно на старост. Има обаче известна ирония в това, че абстракцията „старост”, за да придобие словесен образ, има нужда от гледката на играещите деца, които, както и да го мислим, са последствие от същото онова, което е така старателно заскобено и избягвано.

Или обратно, да тръгнем от непосредствено даденото, от децата. Вероятно тяхната гледка е единственото, което хваща скучаещите, блуждаещи погледи на двамата принудително затворени в кухнята (ако вярваме на легендата). Но тази гледка им е толкова чужда, те са толкова далеч от всякаква мисъл за деца, че за да се отнесат по някакъв начин към нея, се налага да екстраполират собственото си Аз, да го състарят, да го пренесат във вечерта като фигуратив на края на живота.

При все това целият този сюжет явно не е особено убедителен за поръчителя и съавтор на парчето Олдам. Той хем вижда потенциала на парчето, хем, подобно на нас, изглежда, трудно го вмества в представата си за младия Джагър и подменя изпълнителя с изпълнителка, а съответно и говорителя в текста – с говорителка (английският го позволява; Азът в английския текст никъде не е родово маркиран). Кой пее, т.е. кой се превъплъщава в Аза, съвсем не е без значение. Не само защото плачещият мъж си остава рядка, неправдоподобна гледка, колкото и да се променя светът. Женският глас дава съвсем ново измерение на сюжета, усилва ангажимента на говорителя/говорителката дотам, че позволява идентифицирането му/й с майка (въпреки младостта на певицата). Във версията на Мариан Фейтфул много по-силно се откроява пълният член пред „деца” (the children) и съответно възможността това да не са просто някакви наблюдавани деца, а да са децата, собствените деца.10 Именно тяхната самодостатъчност, отделеност („виждам усмихнати лица, но не за мен”), макар и още само в играта, мотивира крайните чувства, потока от сълзи в песента, който иначе си остава някак прекомерен, без ясен „обективен корелатив”, както би казал Елиът. Във версията на Джагър не би ни хрумнала възможността децата да са свои; при него и артикулацията е съвсем друга. Изпълнението на „Стоунс” е много по-отстранено, по-иронично, включително и днес, когато възрастово достигат своя лирически говорител.

Необходимостта от възрастова екстраполация на Аза, която едновременно прави възможно и обезопасява отнасянето към децата, е валидна и за Яворов. Тя е усилена от добавеното по-късно посвещение, в което изброените поименно негови племенници (децата на сестра му) са наречени „внучета”. Тази полумистификация (или просто диалектна употреба на думата) едновременно състарява Аза (превръща го в дядо) и предпазливо отдалечава децата през едно поколение. Но същият ход – със или без желанието на автора - ги и „приближава”, тъй като съребрената е заменена с пряка роднинска връзка. Тези игрово припознати внучета предполагат наследник и косвено указват на липсващите (признати) деца на Яворов.

Впрочем самата естетика на кръга „Мисъл” игнорира или отхвърля „буквалното” създаване на деца - или създаването на „буквални” деца - за сметка на алегорическите такива, на произведенията на духа: „Рожбите на плътта – нека за тях се любят онези, които се хилят злорадо насреща ни, и живеящи само в и за тая плът, те не знаят обичта, която свързва нас... Но ти искаш рожба? – Та нали я и имахме зимъс! До зима ще имаш и друга – моята песен. (...) ...и не след много ние ще имаме рожба, за която ще ни завиждат всички, що знаят да ценят хубавите рожби на духът,” пише Пенчо Славейков до Мара Белчева (Славейков 1959:64).11

Що се отнася до Яворов, подсъзнателното охраняване на собствената неповторимост и гениалност и ужасът от възпроизводство прозира по различен начин в текстовете му, най-вече в „твърдата линия на неприемане и негодувание спрямо женското като реалност, като скрит или открито заявен проект за битие”, компенсаторно съчетана с мощна фиксация във фигурата на раждането, на чудовищното раждане и на (творческото) автооплождане, както демонстрира Инна Пелева в текста си „Яворов. Контексти на еротическото писмо”, впрочем предлагащ друг, висок английски интертекст на Яворов в лицето на Милтън и „Изгубеният рай” (Пелева 2000: 37)12 . Според Пелева в тази оптика „Деца, боя се зарад вас” би могло да значи и „поради вас”, „от вас” (Пелева 2000: 46).

„В часа на синята мъгла” е интересно с това, че при все фигурациите в стихотворението тук децата са „буквални” (не са алегорическо означаемо на „песни”, творби; не са „деца на духа”), това са „най-буквалните” деца ако не изобщо в Яворовата лирика, то поне в неговия „втори период”. Добавеното посвещение към три конкретни деца също работи в тази посока. Множественото число на думата блокира клишираните фигурации на „дете” (тогавашното назоваване и обръщение към любимата, почти автоматизирано в Славейковите писма и в „Сън за щастие”, а у Яворов поляризирано от ангелическото до чудовищното). Затова е и възможно на децата да им се припише биография, да се разгъне, макар и фигуративно, житейският им път в трите строфи на „В часа на синята мъгла”. Така стихотворението се управлява не само от страха от деца, а и от опита те да бъдат разбрани, опитомени посредством наслагването и припокриването на техния – евентуален, предварително обречен - житейски път с този на говорителя под формата на спомен-предсказание.

В това отношение парчето на „Стоунс” въпреки потока от сълзи е по-оптимистично, доколкото резигнираният говорител остава разграничен от светлия, самодостатъчен свят на детството, не проектира върху него своите тъги, макар последната строфа да заговаря за повторението на същото, което само изглежда ново. Тази разлика между двата текста особено проличава във вторите им строфи, в дисонанса между пеенето и крясъка. Там, където Азът в “As Tears Go By” иска да чуе песента на децата („I want to hear the children sing”), Азът от „В часа на синята мъгла” предвижда „безсмислен крясък”, заглушаван от буря. Но да не бързаме да откриваме в това прозрачен компенсаторен пробив на Яворовата фобия. Защото, както казахме, „крясъкът” е във втората строфа, тази на „пладнето”. Т.е. той е приписан всъщност не на детството, а на суетите на зрелостта - на възрастта, в която е - или поне приближава - самият автор.

Дали всъщност общият за Яворов и „Стоунс” мотив: за възрастния човек, който, наблюдавайки играещи деца, медитира върху живота - дали този мотив не е нещо като топос в поезията. Не толкова класически топос като, да речем, „Exegi monumentum”13, но все пак достатъчно популярно общо място, изкушаващо различни поети в различни контексти.14

В българската литература то, струва ми се, става такова именно благодарение на „В часа на синята мъгла”. Най-известната му следваща интерпретация, полемична спрямо Яворовата, е, разбира се, „Не бойте се, деца” на Вапцаров, където преди всичко е преобърнато оценностяването на настояще и бъдеще. У Яворов имаме безметежно настояще и страх за децата пред едно екзистенциално несигурно бъдеще, докато у Вапцаров, обратно, на несигурното, мизерстващо днес е противопоставено утопичното, светло, идеологически гарантирано утре. Но има и друго Вапцарово стихотворение, което скрито води този диалог - недовършеното „Ще бъда стар, ще бъда много стар...” Тук оттласкването на лирическия говорител е не от гледката на играещи деца, а на четящи деца: „Тъй както малките деца разлистват/ и почват със картинките открая,/ така и мене днеска ми се иска/ за бъдещето да си помечтая.” По познатия от „Не бойте се деца” начин и тук срещу несигурното, заплашително настояще („ако остана след погромите, разбира се”) е изправено мечтаното бъдеще, но не някакво абстрактно, а съвсем конкретно, в лични категории: „Тогава аз ще имам син/ синът ще бъде двадесетгодишен”. Онова, което Яворов едва се осмелява да загатне с „внучета” в посвещението на „В часа на синята мъгла” тук е заявено експлицитно: бъдещето включва собствени деца. И тъкмо тук стихотворението свършва, по-точно се прекъсва, остава завинаги недописано.

Ако за миг обърнем Вапцаров към „Стоунс”, то „Ще бъда стар...” автоматично би зачеркнало ламентациите на „As Tears Go By”: „А по-добре е да подгониш вятъра,/ отколкото да седнеш и да плачеш”, отсича недовършеното стихотворение.

„В часа на синята мъгла” се цитира и рециклира по неочаквани начини. През 70-те фраза от стихотворението дава заглавие на повест на Георги Данаилов – „Деца играят вън”15; през 90-те заглавието „В часа на синята мъгла” е име на радиопредаване за култура и литература.

Ако потърсим англоезични вариации върху разглеждания мотив, няма да е трудно да ги открием. “Ode on a Distant Prospect of Eton College” („Ода за далечен изглед към колежа Итън”) на Томас Грей е от представителните текстове на 18 век, включени от Франсис Търнър Палгрейв в неговата класическа антология на английската поезия „Златната съкровищница” (1861). В одата, в един сантиментално-моралистичен тон, лирическият говорител възпява детските си дни в околностите на Итън, това класическо английско място, след което оплаква съдбата на следващите деца, на които предстои да застанат под ударите на съдбата и страстите: „Allas! Regardless of their doom/ The little victims play” („Уви! нехаещи за своята участ/ малките жертви играят!”, Palgrave 1861:158).  Парчето на „Стоунс” със своята прекалена сантименталност може да бъде видяно като късна, пределно опростена издънка на тази традиция.

Авторът, който, оттласквайки се от нея, буквално я взривява, е Филип Ларкин. Става дума за неговото стихотворение от 1967 г. „High Windows” („Високи прозорци”), което също тръгва от гледката на (две) деца. Ето неговото христоматийно начало:

When I see a couple of kids
And guess he's fucking her and she's
Taking pills or wearing a diaphragm,
I know this is paradise

В свободен превод: „Когато видя момче и момиче/ и отгатвам, че той я чука, а тя/ пие хапчета или носи спирала,/ знам, това е раят.” Разбира се, тук първият стих е подвеждащ, „a couple of kids”, обектът на съзерцание, в случая се оказва не две деца, хлапета (възможен превод), а момче и момиче, млада двойка с техните по-други игри. Но го разбираме едва когато ни тресне бруталната, разговорна директност на втория стих. Ларкин, роден през 1922, е от предишното поколение, отпреди антибебе-хапчето и бума на свободната любов. Неговият лирически Аз може само да наблюдава отстрани тези нови тела и нови отношения, тази нова, естествена безгреховност. Определят стихотворението му като „антиклерикално” заради намека, че у новите млади грехът, макар и очевиден, е недоказуем и ненаказуем, щом (може да) няма плод. Но в случая по-съществено ми се вижда това, че именно човек от предишното поколение създава истинския, бунтарския шестдесетарски текст в разглежданата тематична линия. Именно защото всичко това на него му е отказано – освен в езика, където и се случва неговата революция.

Съвсем обратно, на двайсетина години по-младите Джагър и Ричардс всичко това е дадено, принадлежи им сякаш по право, те го живеят и олицетворяват. Но в началото на шейсетте именно на тях им се налага да са дисциплинирани поне в езика. Така първото оригинално, написано от тях парче всъщност е концесия към благовъзпитаната традиция. По ирония на съдбата в изискването към тях тогава фигурират тъкмо „високите прозорци”, отвъд които, към един ненатрапващ нищо безкрай се стреми финалът на едноименното стихотворение на Ларкин.

Впрочем „високите прозорци” остават не съвсем разгадан, изплъзващ се образ подобно на „синята мъгла” и нейния час у Яворов. Затова и я препрочитаме отново и отново, дори когато слушаме „Стоунс”.

Бележки

Текстът е четен на конференцията „Териториите на сравнителното литературознание” във ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски”, 26.11.2009. Негова по-ранна версия е публикувана в сборника Яворов – литературни и биографични сюжети. Съст. Маринели Димитрова, Пламен Антов, Свилен Каролев. София: Изд. център „Боян Пенев”, 2009, с. 193-202.

2. Според друга версия (дължа я на Н. Радулова) самият Джагър, по това време хлътнал по М. Фейтфул, й дава песента – нещо, което Кийт Ричардс дълго не може да му прости.

3. От „December's Children (And Everybody's)” - „Деца на декември (И на всички)”, 1965, до последния им засега „Shine a Light” – „Запали светлина”, 2008.

4. Според задължителните бележки на Михаил Неделчев (Яворов 1977: 479-480).

5. Всъщност в Яворовото стихотворение те са 3х3 – всяка от строфите съдържа по 3 четиристишия, от които пърото и последното са с римна схема abab, а средното – cddc. По-семплите петстишия на песента са римувани по схемата aabbc, като последният стих, “I sit and watch as tears go by” („Седя и гледам през сълзи”) се явява рефрен, повтарящ се в края на всяка строфа.

6. „Неща, които някога съм правил, за тях сега са нови.”

7. „Усмихнати лица... но не за мен”.

8. Според Димитър Камбуров във „В часа на синята мъгла” „устойчивият фигуртив ден=живот достига до финален акорд”.   Впрочем интересно, че това твърдение от своя страна ползва един фигуратив от регъстъра на музиката. (Камбуров 2003:198).

9. Джагър е роден 1943, Яворов – 1878 г.

10. Още повече, че в английския текст няма маркер за място, никъде не е казано, че децата са „вън”, както в българския. Ето защо те могат да делят едно пространство с Аза, да са заедно.

11. Пенчо Славейков. Събрани съчинения в осем тома, т. 8. Писма. София: Български писател, 1959, с. 64.

12. С парчето на Стоунс додаваме към „екстравагантните” интертекстове на Яворов. Впрочем какво по-хубаво за един поет, при това писал на „малък”език, от това, че смисловият му потенциал може да се активира от високата английска класика на 17 век до попкултурата от втората половина на 20 век, от това, че може да проговори през Милтън и през Джагър, както и те – през него.

13. Хорациевото „Въздигнах си паметник” - за стиховете като неръкотворен паметник на поета, мотив, който познаваме и от творчеството на Пушкин, на Вазов.

14. На Г. Господинов и Д. Кенаров дължа съществени ориентири съответно за българските и английските паралели в тази втора част на текста.

15. С епиграф от стихотворението: „Стоя и гледам през прозореца:/ деца играят вън.” Тук цитатът е сгрешен тройно: „стоя” вместо „седя” (да напомним, че именно „седенето” е важна характеристика на Аза); „през прозореца” вместо „от прозореца”; счупване на стиха преди „деца” вместо след, което унищожава анжамбмана (Данаилов 1986:9).

 

Цитирана литература

Далчев, Атанас. 1984. Съчинения в два тома. Т. 2. София: Български писател.

Данаилов, Георги. 1986. Деца играят вън. Убийството на Моцарт. София: Български писател.

Камбуров, Димитър. 2003. Явори и клони. София: Фигура.

Пелева, Инна. 2000. Яворов. Контексти на еротическото писмо. В: Инна Пелева. Места от конспекта. София: Литературен вестник. 

Славейков, Пенчо. 1959. Събрани съчинения в осем тома. Т. 8. Писма. София: Български писател.

Яворов, П.К. 1977. Събрани съчинения. Т. 1. София: Български писател.

Palgrave, F. P. 1861. The Golden Treasury of the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language. Selected and arranged by Francis Turner Palgrave. New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co.

 

За автора

Биляна Курташева е асистент в НБУ. Преподава история на българската литература и теория на литературата.

Електронен адрес / E-mail: bkourtasheva[at]nbu[dot]bg