Skip to content Skip to navigation

Нови допълнения към връзки - май 2010

В Интернет връзки бяха добавени голямо количество списания (сега техният брой е близо 92), допълнителни рубрики са "Проекти/Projects" и "Дружества/Associations". Малко добавки има и в Нови книги / New Books. В списъка на събитията са няколко конференции.