Skip to content Skip to navigation

Цитирани автори и заглавия

Гьоте, Йохан

Гьоте, Йохан. 1997. Фауст. Превод Димитър Статков. София: Време. Цитиран от:  Морис Фадел. Щастието като излаз от човешкото. 

 

Далчев, Атанас

Далчев, Атанас. 1984. Съчинения в два тома. Т. 2. София: Български писател. Цитиран от: Биляна Курташева. Яворов и „Stones” в часа на синята мъгла

 

Данаилов, Георги

Данаилов, Георги. 1986. Деца играят вън. Убийството на Моцарт. София: Български писател. Цитиран от: Биляна Курташева. Яворов и „Stones” в часа на синята мъгла

 

Дюрас, Маргьорит

Дюрас, Маргьорит. 2005. Любовникът. Превод Силвия Вагенщайн. София: Дневен труд и 24 часа. "Златна колекция ХХ век". Цитирана от: Морис Фадел. Щастието като излаз от човешкото. 

 

Камбуров, Димитър

Камбуров, Димитър. 2003. Явори и клони. София: Фигура. Цитиран от: Биляна Курташева. Яворов и „Stones” в часа на синята мъгла

 

Пелева, Инна

Пелева, Инна. 2000. Яворов. Контексти на еротическото писмо. В: Инна Пелева. Места от конспекта. София: Литературен вестник. Цитирана от: Биляна Курташева. Яворов и „Stones” в часа на синята мъгла

 

Славейков, Пенчо

Славейков, Пенчо. 1959. Събрани съчинения в осем тома. Т. 8. Писма. София: Български писател. Цитиран от: Биляна Курташева. Яворов и „Stones” в часа на синята мъгла

 

Яворов, Пейо

Яворов, П.К. 1977. Събрани съчинения. Т. 1. София: Български писател. Цитиран от: Биляна Курташева. Яворов и „Stones” в часа на синята мъгла

 

Palgrave, F. P.

Palgrave, F. P. 1861. The Golden Treasury of the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language. Selected and arranged by Francis Turner Palgrave. New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co. Цитиран от:  Биляна Курташева. Яворов и „Stones” в часа на синята мъгла