Skip to content Skip to navigation

Лято / Summer 2008

Електронно обучение /E-Learning

Николай Цанев, Татяна Ненкова, Габриела Кирова. Електронно обучение с използване на Moodle в педагогическата подготовка на студентите

Татяна Ангелова. Как да си конструираме електронен курс (в помощ на университетските преподаватели по хуманитарни науки)

Маргарита Младенова, Стилиян Стойчев. Проектът LINT на европейската комисия – концепция за електронно обучение

Маргарита Младенова. Проектът SLAVIC-NET на Европейската комисия и мястото на кирилицата в ЕС

Е.В.Солнцева-Накова. За съвременното състояние на използването на новите информационни технологии при преподаването на руски език

Носталгии / Nostalgies

Ренета Божанкова. Докторантски семинар „Текстове на носталгията (Източна Европа, ХХ-ХХІ век)“

Кристина Йорданова. Домове (бележки)

Люба Деветакова. Носталгиите на бъдещето. Имат ли бъдеще „соцносталгиите”?

Ренета Божанкова. Носталгични рефлексии в източноевропейската проза през краевековието (XX-XXI век)