Skip to content Skip to navigation

Autumn 2012

Есен 2012

devojka 

Евгений Григоров. Иконостас на паметта. Група 9        

 

Editorial

 

Language Phenomena – Models and Interpretations

Language Map of the World

Мони Алмалех (НБУ). Библейски интерпретации и модели според езиковата картина на света в иврит

Justina Wojciechovska (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała). Dziecięce rozumienie świata wyrażone w języku

 

Semantics and Pragmatics

Dimitrina Hamze (PU). Pragmatyczne aspekty komizmu

Мариана Георгиева (БАН). Неезиковост и синкретизъм

Цветомира Пашова (СУ). Конективи – семантика и прагматика

 

Language Models

Maria Stambolieva (NBU). Boundedness

Милена Славчева (БАН). Ролята на семантичните роли в обектно-ориентиран модел на глаголната семантика

Биляна Радева (СУ). Относителни прилагателни имена

Алиса Трендафилова (СУ). Акомодация, стратегии и социална психология на езика

 

Computational and Corpus Linguistics

Елена Паскалева (БАН). Автоматична обработка на медицински записи – лингвистични предизвикателства

Tsvetana Dimitrova (BAS). Computer-Assisted Description of the Old Bulgarian Lexica for an e-Based Derivational Dictionary of Old Bulgarian

 

E-Projects

Диана Благоева, Сия Колковска (БАН). Инфолекс

 

Essays

Борислав Георгиев (НБУ). Ученият, интелектуалецът и политическата дейност

 

Reviews

Биляна Радева (СУ). Високофункционално и модерно

Веселина Синивирска (СУ). Екологията на Димитър Кенаров