Skip to content Skip to navigation

Autumn 2010

 

alexanrina_karadjova_amber

Художник: Александрина Караджова. Произведение: „Кехлибарена“ (пастели).
Acrista Art: www.acrista.com, http://blog.acrista.com, http://www.facebook.com/AcristaArt

 

 

 

 

Департамент „Нова българистика“ на Нов български университет гостува на Littera et Lingua

Езикознание и културни изследвания

Литературознание

От нашите читатели