Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 26 results:
Filters: Author is Николова, Светлина  [Clear All Filters]
2000
Николова, С., 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), pp.3–6.
2003
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
2006
Николова, С., 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.85–87.

Pages

Subscribe to Syndicate