Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 36 results:
Filters: Author is Славова, Татяна  [Clear All Filters]
1991
Славова, Т., 1991. За протографа на Тълковната Палея. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), pp.57–69.
1993
Славова, Т., 1993. Славянски митологически компилации. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.63–76.
1994
Славова, Т., 1994. Архивският хронограф и Тълковната палея. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), pp.48–53.
1998
Славова, Т., 1998. Библиография на Иван Добрев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(1–2), pp.224–230.
Славова, Т., 1998. Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.109–115.
2003
Славова, Т., 2003. Ответ на вызов. Русский язык в научном освящении, 3(6), pp.260–282.
2008
Славова, Т., 2008. Йоан Екзарх. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 243–246.
Славова, Т., 2008. Хранениците на владетеля в прабългарските надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(3), pp.36–51.
Славова, Т., 2008. Хранениците на владетеля в прабългарските надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(3), pp.36–51.

Pages

Subscribe to Syndicate