Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 36 results:
Filters: Author is Славова, Татяна  [Clear All Filters]
Journal Article
Славова, Т., 1998. Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.109–115.
Славова, Т., 2008. Хранениците на владетеля в прабългарските надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(3), pp.36–51.
Славова, Т., 2008. Хранениците на владетеля в прабългарските надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(3), pp.36–51.
Славова, Т., 2005. Старобългарските релативи в исторически аспект. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(4), pp.64–74.
Славова, Т., 1995. Следи от Методиев превод на библейската книга Битие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(4), pp.53–70.
Славова, Т., 1993. Славянски митологически компилации. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.63–76.
Славова, Т., 2003. Ответ на вызов. Русский язык в научном освящении, 3(6), pp.260–282.
Славова, Т., 2006. Необичайни инфинитивни форми в старобългарски преводи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.52–61.
Славова, Т., 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, pp.3–15.
Славова, Т., 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, pp.3–15.
Славова, Т., 1988. Лексиката на Тертеровото Евангелие от 1322 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(1), pp.67–80.
Славова, Т., 1991. За протографа на Тълковната Палея. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), pp.57–69.
Славова, Т., 1992. За един лунно-слънчев старобългарски календар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(3), pp.23–36.
Славова, Т., 1999. Глаголическата традиция и преславската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(1), pp.35–46.

Pages

Subscribe to Syndicate