Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 26 results:
Filters: Author is Николова, Светлина  [Clear All Filters]
Journal Article
Николова, С., 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), pp.3–6.
Николова, С., 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.85–87.
Николова, С., 2004. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(1), pp.3–41.
Николова, С., 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (І част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), pp.25–44.
Николова, С., 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (ІІ част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), pp.38–51.
Николова, С., 1981. Симпозиум по кирилометодиевистика и старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), pp.121–125.

Pages

Subscribe to Syndicate