Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 36 results:
Filters: Author is Славова, Татяна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Славова, Т., 2005. Старобългарските релативи в исторически аспект. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(4), pp.64–74.
Славова, Т., 1995. Следи от Методиев превод на библейската книга Битие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(4), pp.53–70.
Славова, Т., 2013. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.
Славова, Т., 1993. Славянски митологически компилации. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.63–76.
О
Славова, Т., 2003. Ответ на вызов. Русский язык в научном освящении, 3(6), pp.260–282.
Н
Славова, Т., 2006. Необичайни инфинитивни форми в старобългарски преводи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.52–61.
Славова, Т., 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, pp.3–15.
Славова, Т., 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, pp.3–15.
Й
Славова, Т., 2008. Йоан Екзарх. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 243–246.

Pages

Subscribe to Syndicate