Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 26 results:
Filters: Author is Николова, Светлина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Николова, С., 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), pp.3–6.
В
Николова, С., 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.85–87.
К
Николова, С., 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (І част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), pp.25–44.
Николова, С., 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (ІІ част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), pp.38–51.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.

Pages

Subscribe to Syndicate