Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 28 results:
Filters: Author is Максим Сл. Младенов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Младенов, М.Сл., 1989. Александру Граур (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), pp.124–125.
Младенов, М.Сл., 1991. Александру Росети (1895–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), pp.125–126.
Младенов, М.Сл., 1988. Аритон Врачу (1927–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.235–236.
Б
Младенов, М.Сл., 1991. Библиография на трудовете на Христо Холиолчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(4), pp.126–130.
Младенов, М.Сл., 1981. Българските диалекти в CP Румъния. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.228–236.
В
Младенов, М.Сл., 1984. Втори залцбургски славистични разговори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.123–125.
Г
Младенов, М.Сл., 1981. Географско разпределение на прабългарски лексикални елементи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.61–67.
З
Младенов, М.Сл., 1995. За висока езикова култура. Българска реч, 1(1), pp.6–7.
Младенов, М.Сл., 1984. За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.29–31.
Младенов, М.Сл., 1995. За русизма двуразов. Българска реч, 1(1), p.14.
И
Младенов, М.Сл., 1983. Иван Кънчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.128–129.
Младенов, М.Сл., 1983. Има ли в българския език фразеологизъм пара пи(та)?. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), pp.42–44.
Й
Младенов, М.Сл., 1987. Йоргу Йордан (1888–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), p.128.
К
Младенов, М.Сл., 1982. Книжовна дейност на акад. Стоян Романски (24.II.1882–26.II.1959). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), pp.50–66.
Л
Младенов, М.Сл., 1979. Лексикални белоруско-български паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.66–70.
Н
Младенов, М.Сл., 1981. Научна сесия за академик Стефан Младенов във Видин и Ново село (Видинско). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), p.81.
Младенов, М.Сл., 1981. Научни трудове по езикознание на д-р Кирил Костов (1952–1980). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.64–72.
О
Младенов, М.Сл., 1985. Още за конструкции от типа (върви) подире ми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), pp.36–43.
П
Бояджиев, Т. & Младенов, М.Сл., 1982. Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), pp.184–189.

Pages

Subscribe to Syndicate