Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is I and Author is Ivšič, St.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
Ivšič, S., 1925. Ostaci staroslovenskih prijevoda u hrvatskoj glagoljskoj književnosti. Hrvatski glagoljski fragment „Mučenja 40 mučenika“ iz 13 vijeka. In Zbornik kralja Tomislava. U spornen tisučugodišnjice hrvatskoga kraljevstva. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, pp. 451–508.
Subscribe to Syndicate