Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: First Letter Of Last Name is Z  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zahariuc, P., 2006. Nouǎ documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti. In L. Rǎdvan, ed. Civilizaţia urbanǎ din spaţiul românesc în secolele XVI–XVIII: Studii si documenle. Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, pp. 205 – 223.
Ż
Żegleń, U., 2006. Refleksja metodologiczna nad kategorią umysłu. In W. Dziarnowska & Klawiter, A., eds. Mózg i jego umysły. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, pp. 137–160.
Ž
Živkova, L., 1979. Unity between Past, Present and Future. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(1), pp.3–7.
Subscribe to Syndicate