Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is M and Author is Margarita Mladenova  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Mladenova, M., 2013. Relations between Possessivity and Grammaticalisation in Bulgarian, Czech and Russian. Езиков свят / Orbis linguarum, 11(2), pp.109-114.
Mladenova, M., 2013. Bułgarzy. In M. Marcjanik, ed. Jak zwracają się do siebie europejczycy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2013, стр., Ref , pp. 123-137.
Subscribe to Syndicate