Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Харалампиев, Иван  [Clear All Filters]
1978
Давидов, А. et al., 1978. История на българския език. Анотирани текстове, анализи и речник, Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий" - Филологически факултет.
2013
Харалампиев, И., 2013. Чл.-кор. проф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), pp.118–121.
Subscribe to Syndicate