Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 36 results:
Filters: Author is Славова, Татяна  [Clear All Filters]
2013
Славова, Т., 2013. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.

Pages

Subscribe to Syndicate