Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Грабар, Андрей  [Clear All Filters]
1925
Грабар, А., 1925. „До-история“ болгарской живописи (Археологическая гипотеза). – В: Сборник в чест на Васил Златарски. София, 560–566. In Сборник в чест на Васил Н. Златарски по случай на 30-годишната му научна и професорска дейност : Приготвен от неговите ученици и почитатели. . София: Държавна печатница, pp. 560–566.
Subscribe to Syndicate