Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Бакалов, Георги  [Clear All Filters]
1983
Бакалов, Г., 1983. Из Христо Ботев. In Л. Павлов, ed. Студии, статии, рецензии. София: Български писател, p. 130.
Първа публикация: Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 02 юни 1921, бр. 2.
1987
Бакалов, Г., 1987. Академик Димитър Ангелов на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), pp.3–8.
1992
Бакалов, Г., 1992. Нов труд по византийска история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), pp.125–126.
Subscribe to Syndicate