Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Дренска, Маргарита  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Дренска, М., 1987. Втора среща на португалската асоциация по лингвистика в Лисабон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(6), pp.94–95.
П
Дренска, М., 1987. Пета конференция по лингвистика и литература в Куба. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), p.136.
Дренска, М., 1990. Пета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), p.127.
Т
Дренска, М., 1988. Трета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.230–231.
Subscribe to Syndicate