Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Флук, Винфрид  [Clear All Filters]
Book Chapter
Флук, В., 2003. Търсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер. In А. Кьосев & Ковачев, О., eds. Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, pp. 160 – 202.
Subscribe to Syndicate