Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ковачев, Огнян  [Clear All Filters]
2006
Ковачев, О., 2006. Светове отвъд думите. In Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 9-17.
2003
Изер, В., 2003. Рецептивната теория. In А. Кьосев & Ковачев, О., eds. Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, pp. 27– 45.
Флук, В., 2003. Търсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер. In А. Кьосев & Ковачев, О., eds. Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, pp. 160 – 202.
Subscribe to Syndicate