Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ковачев, Огнян  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Изер, В., 2003. Рецептивната теория. In А. Кьосев & Ковачев, О., eds. Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, pp. 27– 45.
С
Ковачев, О., 2006. Светове отвъд думите. In Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 9-17.
Subscribe to Syndicate