Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 15 results:
Filters: Author is Пашов, Петър  [Clear All Filters]
1999
Пашов, П., 1999. Българският правопис. Българска реч, 5(1), pp.11–16.
 1. Значението на речевата култура. 2 Грешки при писане на съгласни в края на думата. 3. Писане и изговор на двойни съгласни
Subscribe to Syndicate