Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is K and Author is Kurcz, Ida  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Reber, A.S., 2002. Słownik psychologii 2nd ed. I. Kurcz & Skarżyńska, K., eds., Warszawa: Scholar.
Pod red. nauk. Idy Kurcz i Krystyny Skarżyńskiej. [tł. Barbara Janasiewicz-Kruszyńska et al.].
Subscribe to Syndicate