Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 87 results:
Filters: First Letter Of Last Name is K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Kundera, M., 2015. Nesnesitelná lehkost bytí, Praha: Atlantis.
Kuryłowicz, J., 1956. L’apophonie en indo-européen, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
Kuryłowicz, J., 1935. Etudes indoeuropéennes, Kraków: Gebethner & Wolff.
Kuryłowicz, J., 1927. E indo-européen et  hittite. In Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski. Kraków: Gebethner & Wolff, pp. 95–104.
Díl II: Úvod , text v přepise cyrilském, poznámky textové, seznamy čtení
Kyrychenko, A., 2004. The Old Slavic Acts of the Apostles: Computer-Assisted Analysis and Comparative Presentation of the Texts. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(3), pp.46–66.
Kłoskowska, A., 2005. Kultury narodowe u korzeni 2nd ed., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bibliogr. s. 431-452. - Streszcz., spis treści ang. - Indeksy

Pages

Subscribe to Syndicate