Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Author is Dziarnowska, Wioletta  [Clear All Filters]
2006
Kardela, H., 2006. Koncepcja umysłu ucieleśnionego w kognitywizmie. In W. Dziarnowska & Klawiter, A., eds. Mózg i jego umysły. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Żegleń, U., 2006. Refleksja metodologiczna nad kategorią umysłu. In W. Dziarnowska & Klawiter, A., eds. Mózg i jego umysły. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, pp. 137–160.
Subscribe to Syndicate