Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is K and Author is Klawiter, Andrzej  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Żegleń, U., 2006. Refleksja metodologiczna nad kategorią umysłu. In W. Dziarnowska & Klawiter, A., eds. Mózg i jego umysły. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, pp. 137–160.
Subscribe to Syndicate