Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 94 results:
Filters: First Letter Of Title is P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Warchala, J. & Skudrzyk, A., 2007. Potoczność – kategoria rozmyta?, w : Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin 2007. In Potoczność a zachowania językowe Polaków. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 21–32.
Pokłosie międzynarodowej konferencji językoznawczej, zorganizowanej przez Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która odbyła się w dniach 15-16 września 2003 roku w Kolegium UMCS w Biłgoraju.
Wilmer, S.E., 2008. Performing Statelessness. Amfiteater, 1(2), p.52−68.
Winther, O., 2013. Preface. In I. B. Lundgaard & Jensen, J. Thorek, eds. Museums. Social learning spaces and knowledge producing processes. Styrelsen: Kultur Styrelsen Danish Agency for culture.
Д
Делева, А. & Степанов, Ц., 1998. Protobulgarica (Varia). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), pp.89–100.

Pages

Subscribe to Syndicate