Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Енчева, Илка  [Clear All Filters]
2005
Енчева, И., 2005. Паралелните светове, които създаваме, или за разказите „Мишка“ на Петко Ю. Тодоров и А. Г. Матош. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 71-77.
Subscribe to Syndicate