Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Тенев, Дарин  [Clear All Filters]
2015
Дерида, Ж., 2015. Животното, което следователно съм. Литературен вестник, 20, p.13.
Превод: Дарин Тенев
Зола, Е., 2015. Раят на котките. Литературен вестник, 20.
Тенев, Д., 2015. Той, тя и котката. Литературен вестник, 20, p.5.
Subscribe to Syndicate