Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2015
Улф, В., 2015. Литературни есета, София: Колибри.
Папучиев, Н., 2015. Музеят и създаването на модерната публика. In Ethnologia Academica 8. Етноложки проучвания в началото на XXI век. София: Вулкан-4 .
Дойнов, П., 2015. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). In П. Дойнов, ed. 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб.
Зола, Е., 2015. Раят на котките. Литературен вестник, 20.
Тенев, Д., 2015. Той, тя и котката. Литературен вестник, 20, p.5.
2016
Хаджикосев, С., 2016. Докосвания, София: Персей.
Станков, Р., 2016. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.

Pages

Subscribe to Syndicate