Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Пенчева, Анжелина  [Clear All Filters]
Book Chapter
Пенчева, А., 2005. Чистачката-демиург, или Всеки автор ли е бог(оравен). In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 338-348.
Subscribe to Syndicate