Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Жобов, Владимир  [Clear All Filters]
Journal Article
Жобов, В., 1996. Библиография на Анастасия Мишева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), pp.120–123.
Жобов, В., 2000. Библиография на Василка Радева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), pp.135–144.
Жобов, В. & Колев, Г., 1992. Библиография на трудовете на Боряна Велчева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), pp.90–94.
Жобов, В. & Колев, Г., 1991. Библиография на трудовете на Тодор Бояджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), pp.101–108.
Жобов, В., 1997. Защо ч и ц се срещат по-често от дж и дз. Българска реч, 3(1–2), pp.25–26.
Subscribe to Syndicate