Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Лекова, Татяна  [Clear All Filters]
Journal Article
Лекова, Т., 1996. Новоизлезли езикови трудове. Българска реч, 2(1), pp.46–47.
За думите загар, загър '(голямо) ловно куче', зар 'костено кубче за игра (на табла)', контош 'горна дреха, къса до пояса, салтамарка'Продължение вж. [ibib]Лекова-1996[/ibib]
За думите кула, кутия, мащрапа, сердар, бабак / бубакНачало вж. [ibib]Лекова1995[/ibib]
Subscribe to Syndicate