Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 15 results:
Filters: Author is Хаджиева, Елена  [Clear All Filters]
2010
Учебно пособие за изучаването на български език като чужд. Въвежда в основни проблеми на българската култура от 7 до 21 век.
1987
Хаджиева, Е., 1987. Двадесет и втори летен семинар по словашки език и култура в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), p.122.
Subscribe to Syndicate