Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 15 results:
Filters: Author is Хаджиева, Елена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Хаджиева, Е., 1987. Двадесет и втори летен семинар по словашки език и култура в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), p.122.
Хаджиева, Е. et al., 2012. Разбирам и говоря, София: Гутенберг.
Учебно пособие за изучаването на български език като чужд. Въвежда в основни проблеми на българската култура от 7 до 21 век.
Хаджиева, Е. et al., 2013. Текстове плюс, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. et al., 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Anon., 2012. Реч, етикет, културни традиции, София: Гутенберг.
Subscribe to Syndicate