Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Кьосев, Александър  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Изер, В., 2003. Рецептивната теория. In А. Кьосев & Ковачев, О., eds. Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, pp. 27– 45.
С
Кьосев, А., 1998. Следговор. Анти-Камбуров или „Гръбнакът на българската литература е политически“. In Българският канон? Кризата на литературното наследство. София: Александър Панов, pp. 233–271.
Кьосев, А., 1987. Съдбата на едно творчество. In Й. Каменов, Койчева, Р., & Натев, А. В., eds. Божествен размирник : Философска поезия и проза. София: Български писател, pp. 679–721.
Subscribe to Syndicate