Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 24 results:
Filters: Author is Константинов, Константин  [Clear All Filters]
1912
Константинов, К., 1912. Писма от Париж. Демократически преглед, pp.80-90; 212-220; 390-396.
1920
Константинов, К., 1920. Към близкия, София: Александър Паскалев.
Константинов, К., 1920. Предговор. In Димчо Дебелянов. Стихотворения. София: Ал. Паскалев и С-ие, А. К. Д-во, pp. 1–15.
1925
Константинов, К., 1925. Любов. Разкази, София: Печатница С. М. Стайков.
1930
Константинов, К., 1930. По земята, София: Печатница С. М. Стайков.
1945
Константинов, К., 1945. В Румъния. In Български писатели в Югославия и Румъния. София: Дирекция на народната култура, pp. 57–69.
1968
Константинов, К., 1968. Неврастения. In Избрани разкази и пътеписи. София: Български писател.
1981
Константинов, К., 1981. Път през годините 2nd ed., София: Български писател.
Subscribe to Syndicate