Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 24 results:
Filters: Author is Константинов, Константин  [Clear All Filters]
Book
Константинов, К., 1991. Кръв 3rd ed., София: Хемус.
Константинов, К., 1920. Към близкия, София: Александър Паскалев.
Константинов, К., 1925. Любов. Разкази, София: Печатница С. М. Стайков.
Константинов, К., 1937. По земята, София: Ив. Коюмджиев.
Константинов, К., 1930. По земята, София: Печатница С. М. Стайков.
Константинов, К., 1938. По земята 2nd ed., София: Иван Куюмджиев.
Константинов, К., 1966. Път през годините, София: Български писател.
Константинов, К., 1981. Път през годините 2nd ed., София: Български писател.
Константинов, К., 1959. Път през годините : Спомени, София: Български писател.
Константинов, К., 1980. Разкази и пътепис, София: Български писател.
Константинов, К., 1936. Трета клас, София: Хемус.
Book Chapter
Константинов, К., 1945. В Румъния. In Български писатели в Югославия и Румъния. София: Дирекция на народната култура, pp. 57–69.
Константинов, К., 1968. Неврастения. In Избрани разкази и пътеписи. София: Български писател.
Анчев, П., Константинов, К. & Минков, С., 1986. Отровата на златната стрела. In Сърцето в картонена кутия. Варна: Георги Бакалов.
Константинов, К., 1920. Предговор. In Димчо Дебелянов. Стихотворения. София: Ал. Паскалев и С-ие, А. К. Д-во, pp. 1–15.
Journal Article
Константинов, К., 1924. Литературни бележки. Перспективи. Демократически преглед, 3, pp.230–236.
Константинов, К., 1923. На улицата. Писма от Париж. Вестник на жената, pp.2-3.
Константинов, К., 1912. Писма от Париж. Демократически преглед, pp.80-90; 212-220; 390-396.
Subscribe to Syndicate